go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 418 kişi  21 Ağu 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

area

 
i. alan, bölge, yüzölçümü, harekât bölgesi, bodrum girişi
 • We're on our way. Sark's plane just landed in the desert 60 miles east of here. Is the area secured?
  -No one's gotten on or off the plane since it landed.
  Yoldayız. Sark'ın uçağı buranın 60 mil doğusunda, çölde şimdi yere indi. Bölge güvenli mi?
  Uçak indiğinden beni hiç kimse ne indi ne de bindi.
 • I have a huge respect for writers and realise that this is not an area that I find easy. I doubt that I would have the patience in front of a blank sheet of paper to become a writer.
  Jenny Agutter
  Yazarlara çok büyük saygım var,bunun kolay bulduğum bir alan olmadığının farkındayım,bir yazar olmak için boş bir kağıt sayfanın önünde sabır göstereceğimden şüheliyim.
 • Do you have any seats left on the Bay Area tour tomorrow?
  Yarınki Bay Bölgesi turuna hiç koltuğunuz kaldı mı?

 • We gotta contact the Saratoga PD,
  run Whitney's aliases in the area.
  Saratoga polisiyle temasa geçip
  o bölgede Whitney'in takma
  adlarını araştırtmalıyız.

 • There will be mostly sunny skies in the San Diego area today.
  San Diego bölgesinde, bugün çoğunlukla güneşli bir hava olacak.

 • SOMEWHERE IN THE SAN DIEGO area a thief is in for a big surprise tonight.
  SAN DIEGO BÖLGESİNDE BİR YERDE, bir hırsız bu gece büyük bir sürpriz yaşadı.

 • I press zero first, then the area code and number…
  Öncelikle sıfıra bastım, ardından alan kodu ve numara…

 • Report to the military area urgently when you go there.
  Oraya gittiğinde askeri bölgeni hemen bildir.
 • Please dial 619 -555-1212 for Directory Assistance in that area.
  O alanın Telefon Rehberi yardımı için lütfen 619 -555-1212’yı arayın.

 • Our ultimate success requires that we extend the area we occupy.
  Nihai başarıya ulaşmak için işgal ettiğimiz alanı genişletmemiz gerekiyor.
 • The Center is for the Brentwood area only.
  Merkez sadece Brentwood bölgesi içindir.

 • That’s the area they’re going to land in.
  Konacakları yer burası.

 • The Red Cross sent planes with food and medicine to the area this morning.

  Kızıl Haç bu sabah bölgeye yiyecek ve ilaç taşıyan uçaklar gönderdi.

 • What’s the area code for Honolulu?
  Honolulu’nun alan kodu neydi?

 • Then press the country code… 55 for Brazil, and the area code.
  Daha sonra ülke kodunu... Brezilya için 55 ve alan kodunu tuşlayın.

 • That's the Second Kisarazu Artificial lsland.It is 450,000 square meters in total area .That and the artificial island off the coast of Kawasaki are the key points of this project.
  Bu İkinci Kisarazu yapay adasıdır. Toplam alanı 450.000 metrekaredir. O ve Kawasakinin kıyısındaki yapay ada bu projenin kilit noktalarıdır.
 • Do you live, work, or go to school in the area?
  Bu bölgede yaşıyor, çalışıyor veya okula gidiyor musunuz?

 • I would have consulted the FBI,
  who have some experience in this area.
  Bu alanda deneyimleri olan FBI'a danışırdım.
 • Well, we were standing in the waiting area there...
  Biz de orada bekleme salonunda duruyorduk...

 • I went to the baggage claim area.
  Bagaj teslim bölümüne gittim.


272 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019