go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 397 kişi  21 Ağu 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

another

 
s. başka, öbür, farklı
zm. başka bir tane
 • the woman you love was on
  a date with another man.
  …sevdiğin kadın bir
  başkasıyla çıkıyordu.
 • Zrbnck's missed another one.
  Zrbnck yine kaçırdı.
 • I already rented the place
  to another family.
  Yeri başka bir aileye
  kiraladım bile.
 • I can't rewrite the essay. What can I say - I destroyed it
  - Don't worry.. there's another diskette.
  Yazımı yeniden yazamıyorum. Ne diyebilirim ki.. Yok ettim.
  -Endişelenme.. Başka disket var.
 • I mean,we just broke up and he's
  already sleeping with another woman?
  Yani, daha yeni ayrıldık ve şimdiden
  başka bir kadınla mı yatıyor?
 • You know we're gonna want
  another shot at this soon.
  Yakında bir şans daha
  isteyeceğimizi bilesin.
 • Wow! You're here to make another donation the same day?I don't think that's ever happened before.
  Wow! Buraya aynı günde tekrar bağış yapmaya mi geldiniz? Önceden böyle bir durumla karşılaştığımızı sanmıyorum.
 • And I'll tell you
  another thing.
  Ve bir şey daha söyleyeyim.
 • When you're neat and tidy,|you're another man.
  Temiz ve derli toplu olduğunda, bambaşka bir adam oluyorsun.
 • Oh,boy. Although,maybe
  this is another dream.
  Tanrım. Gerçi bu da bir
  başka rüya olabilir.
 • Now, how about
  another game?
  Şimdi, yeni bir oyuna ne dersin?
 • Now you're drinking coffee. That's another 10 minutes.
  Şimdi de kahve içiyorsunuz. Bu bir 10 dakika daha eder.

 • Well, I lost my job last month, and I haven’t been able to find another one.
  Şey, geçen ay işimi kaybettim ve başka bir tane bulamadım.

 • Well, I got another word, but I don't think you're going to like it.
  Söyleyecek başka bir kelimem daha var ama beğeneceğini sanmam.

 • Here's another article
  about the last victim.
  Son kurban hakkında
  bir makale daha var.

 • It seems only yesterday that the last entry was made, and yet how much between then, in Whitby and all the world before me, Jonathan away and no news of him, and now, married to Jonathan, Jonathan a solicitor, a partner, rich, master of his business, Hawkins dead and buried, and Jonathan with another attack that may harm him.
  Son giriş sadece dün yapılmış gibi görünüyor,ve şu anda ne kadar öyleyse Whitby da ve önümdeki tüm Dünyada,Jonathan uzakta ve ondan bir haber yok,ve şimdi Jonathan la evlendi,Jonathan bir avukat,bir arkadaş,zengin ve işinde uzman,Hawkins öldü ve gömüldü ve Jonathan ona zarar verebilecek bir saldıryla.
 • I'd like to introduce the man who's going to lead your sons to another glorious game, Coach Jimmy Cox.
  Size oğullarınızı diğer bir parlak oyunda yönetecek olan kişiyi tanıştırmak istiyorum, Koç Jimmy Cox.
 • It may seem dull but in another light,it will glow like a star.Look how it sparkles!
  Sıkıcı gibi görünebilir ama başka bir ışıkta bir yıldız gibi parlar. Nasıl ışıldadığına bir bak!
 • I don't wanna spend another minute
  without you. It's that simple.
  Sensiz bir dakika bile geçirmek
  istemiyorum. Bu kadar basit.
 • I can´t bear another man to come near me since I met you.
  Seninle tanıştığımdan beri, başka bir adamın yanıma yaklaşmasına dayanamıyorum.

2,010 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019