go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 352 kişi  26 Ağu 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

animal

 
i. hayvan
s. hayvanlarla ilgili
 • The soil includes animal waste.
  Toprak hayvansal atık içeriyor.
 • The tailor is in an absolute dither.The cook is having a crisis.The animal trainer is flummoxed!|
  Terzi kesin panikte. Ahçı bunalımda. Hayvan terbiyecisi ise affallamış!
 • Marcus wouldn't kill a duck.Would you, Marcus?
  No. I love ducks. They're my second favorite animal after dolphins
  Marcus ördeği öldürmezdi, değil mi Marcus?
  Hayır. Ördekleri severim. Onlar yunuslardan sonra ikinci sevdiğim hayvanlardır.
 • In animal testing, you increase the dosage until the animal collapses...till it dies.
  Hayvanlarda yapılan deneylerde hayvan yere çökene yani ölene kadar dojazı artırırsın.
 • Despite having the largest mouth in the animal kingdom, the size of a small garage -they eat tiny crustaceans.
  Hayvanlar alemindeki en geniş ağıza sahip olsalarda, ki yaklaşık küçük bir garaj kadardır, küçük kabuklularla beslenirler.
 • I refuse to eat animal oil.
  Hayvani yağ yemekten kaçınıyorum.
 • You learn from your mistakes. Man is the one animal that has that capacity.
  Hatalarından ders alırsın. İnsan bu kabiliyete sahip bir hayvandır.
 • He saw that show on anorexia last year and ate like an animal for two weeks.
  Geçen sene iştahsızlık(anorexia) ile ilgiliprogramı izledi ve iki hafta boyunca hayvan gibi yedi.

 • What is the most intelligent animal in the world?
  Dünyanın en zeki hayvan nedir?

 • This animal will die out before long.
  Çok geçmeden bu hayvanın soyu tükenecek.
 • An animal sacrifice in Arabic is called ḏabiḥa or Qurban.
  Bir hayvanın Allah'a sunulmasına Arapçada dabiha yada qurban denilmektedir.
 • In my movies, there has been little to do in the way of animal rights. I have never worked in a movie with animals. No horse-riding, no trained dogs, lions, bears. A few actors, but what could I do? We had to have them.
  Casey Affleck
  Benim filmlerimde hayvan hakları konusunda yapacak çok az şey olmuştur,bir filmde asla hayvanlarla birlikte çalışmadım Ata binme yok,eğitimli köpekler,aslanlar,ayılar yok,fakat ne yapabilirdim ki?Onlara sahip olmak zorundaydık.
 • ''Some animals are equal but some animal are more equal than others.' A very famous quote.
  Bazı hayvanlar eşittir ancak bazıları, diğerlerinden daha eşittir." Çok ünlü bir deyiş.
 • Mr. Ace Ventura is a real humanitarian and animal lover.
  Bay Ace Ventura gerçek bir yardımsever ve hayvanseverdir.
 • - What's the fastest animal on earth?
  - The cheetah. Next?
  - Dünyadaki en hızlı hayvan hangisidir?
  - Çita. Sonra?
 • A black cat crossing your path signifies that the animal is going somewhere.
  Groucho Marx
 • A committee is an animal with four back legs.
  John le Carre
 • A kitten is in the animal world what a rosebud is in the garden.
  Robert Southey
 • A man can live and be healthy without killing animals for food; therefore, if he eats meat, he participates in taking animal life merely for the sake of his appetite.
  Leo Tolstoy
 • A plague on eminence! I hardly dare cross the street anymore without a convoy, and I am stared at wherever I go like an idiot member of a royal family or an animal in a zoo; and zoo animals have been known to die from stares.
  Igor Stravinsky

246 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019