go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 721 kişi  20 Eyl 2021 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

angry

s. kızgın, kızmış
 • And you'd lose the money forever.
  That had to make you pretty angry.
  Ve parayı tamemen kaybetmekten.
  Bu sizi oldukça kızdırmış olmalı.

 • Tania’s angry because she can’t hear the movie!
  Tania kızgın çünkü filmi duyamıyor!

 • If I do the things you say then I am going mad. It's when you're angry with me like this.. my head aches, and my mind gets tired.
  Söylediğin şeyleri yaparsam, o zaman çıldırırım. Bu bana böyle öfkelendiğin zaman oluyor.. başım ağrıyor ve zihnim yoruluyor.
 • Getting angry doesn't solve anything.
  Grace Kelly
  Sinirlenmek hiçbir şeyi çözmez.
 • Press harder. Don't worry I'll do as you say but it'll be a bit painful. Don't be angry if I hurt you.
  Sıkıca bastır. Merak etme senin söylediğin gibi yapacağım ama biraz ağrılı olacak. Canını acıtırsam sakın kızma.
 • Gee, you sound kind of angry.
  Öfkeli gibisin.

 • Why are you wasting your time? I have to go for my husband I don't want to make him angry because of you.
  Neden zaman kaybediyorsun? Kocamı almaya gitmek zorundayım. Onu senin yüzünden öfkelendirmek istemiyorum.
 • Why would I be angry?
  Neden öfkeli olayım?

 • Unfortunately, she got very angry and behaved worse than last year.
  Ne yazık ki çok sinirlendi ve geçen yıldan daha kötü davrandı.

 • I don't know what you're talking about.I've heard all about the moody Paul.. ...the grim Paul, the angry and unhappy Paul
  Ne hakkında konuştuğunu bilmiyorum. Ben hep huysuz Paul,--- acımasız Paul, kızgın ve mutsuz Paul hakkında bir şeyler duydum.
 • Are you angry or lovesick?
  Kızgın mısın yoksa aşık mı?
 • The leader of the Labour union,Julio Doaz,was dragged from his homeand beaten by an angry mob.It was one of the most exciting spectacles I've ever seen
  İşçi Sendikası başkanı Julio Doaz evinden çıkarıldı ve öfkeli biri tarafından dövüldü. Bu şimdiye kadar gördüğüm en uyarıcı ve garip gösterilerden biriydi.
 • But the drivers behind him often get angry.
  Fakat arkasındaki sürücüler sık sık sinirlenirler.

 • Be careful,don't add fuel to the fire,he is very angry with you,he may kill you.
  Dikkatli ol,ataşe körükle gitme,o sana çok kızgın seni öldürebilir.
 • My point is, I don't want to be angry with you anymore.
  Demek istediğim, sana daha fazla dargın olmak istemiyorum.

 • You are starting to make me angry.
  Beni sinirlendirmeye başlıyorsun.

 • You always talk of mortgage while helping others - lt's a bad habit - You are angry unnecessarily.They are farmers.Self respecting.They don't accept favours from others.
  Başkalarına yardım ederken sürekli ipotekten konuşuyorsun- Bu kötü bir alışkanlıkğ Gerekesiz bir şekilde öfkelisin. Onlar çiftçi. Özsaygıları var. Başkalarından iyilik istemezler.
 • But, instead, I just stood there And I suddenly realized I wasn't angry at her anymore.I just felt sorry for her.
  Ama onun yerine orada sadece dikildim. Ve birden artık ona öfkeli olmadığımı fark ettim. Onun için sadece üzgünüm.
 • -Lloyd, will you promise not to be angry with me?
  - That depends.
  -Lloyd bir daha bana kızmayacağına dair söz verecek misin?
  - Duruma bağlı.
 • -Why is she going to get angry with you?
  - Because, George, nice girls get angry when guys take advantage of them.
  - O kız sana niye öfkelenecek ki?
  - Çünkü George erkekler onlardan yararlandığında cici kızlar öfkelenirler.

223 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2021