go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 443 kişi  26 Ağu 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

although

 
bğ. karşın, ise de, rağmen, olduğu halde, gerçi
 • And although it seems
  immaterial to you,
  Ve sizin için önemsiz
  olduğu halde,
 • I request the calf operation.. although it is not medically necessary.
  Tıbbi olarak gereksinim olmadığı halde baldır operasyonu istiyorum.
 • I request the calf operation although it is not medically necessary.
  Tıbbi olarak gerek olmamasına karşın baldır ameliyatı talebinde bulunuyorum.
 • I assure you that, although the rebels
  have started a campaign in Las Villas...
  Temin ederim ki, isyancılar Las Villas'da
  kampanya başlatmış olsalar da,...
 • Although you are the common denominator.
  Sen sadece ortak paydasın.

 • The Montreal police has been contacted but nothing has come through although the one guy that I did talk to in the Montreal office.. said that this guy was never known to be violent.
  Monreal ofisindeki bir kişinin, bu adamın hiç şiddet gösterisinde bulunmadığını söylemesine rağmen, bağlantı halinde olduğumuz ofisinte sonuca ulaştırılan hiçbirşey yok.
 • Although I like Jane, I hardly call her
  Jane'i sevmeme rağmen, onu neredeyse hiç aramam.

 • Fate has not been cruel to everyone although our brave leader was mortally wounded on the battlefield.
  Gerçi cesur liderimiz ölümcül bir şekilde cephede yaralandı ama kader herkese bu kadar zalim değildir.
 • Marcus and I even go to the same barber although I have a slightly better haircut.
  Gerçi benim saç kesimim biraz daha iyi ama Marcus ve ben aynı berbere gidiyoruz.
 • Although the physical part is amazing.
  Fiziksel yönü muhteşem olmasına rağmen.

 • He will be able to run and play like other children. We still hope, although it's now two years since the accident.
  Diğer çocuklar gibi koşup oynayabilecek. Kazadan bu yana iki yıl geçmiş olmasına rağmen hala umut ediyoruz.
 • Although, they say it's a dry heat.
  Bununla beraber kuru sıcak diyorlar.

 • Although this may seem like a sad event...
  Bu üzücü bir olay gibi gözükse de...

 • The Revolution will be of great us and benefit to our children although it's terrible for us to witness.
  Bizim için tanıklık etmek çok sıkıntılı olduğu halde devrim bizim için harika çocuklarımız için yararlı olacak.
 • I've been unable to find out how or why she fell although l have my suspicions.
  Bir çok kuşkum olmasına rağmen nasıl ve neden düştüğünü anlayamadım.
 • I have not taken refuge behind the Fifth
  Amendment, although I may do so.
  Beşinci Tashihe de sığınabilirdim
  ama sığınmadım.
 • ...who, although he really didn't have a very good year...
  ...Her ne kadar iyi bir sene geçirmese de.

 • 'Tis pleasant, sure, to see one's name in print. A book's a book, although there's nothing in 't.
  Lord Byron
 • 19 August.--Joy, joy, joy! Although not all joy.
 • A Bush Administration will, I believe, enjoy a better relationship with the new Congress, although President-elect Bush will be faced with real challenges in getting along with the Congress.
  Richard V. Allen

507 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019