go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 418 kişi  21 Ağu 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

alive

 
s. canlı, sağ, hayatta
 • God, I've never felt so alive.
  Tanrım, hiç bu kadar canlı hissetmemiştim

 • what about us?
  We are alive
  Peki ya biz?
  Biz hayattayız.
 • At the moment of his death... the night became alive with those stars. And thus was born the dragons' heaven
  Ölüm anında… gece yıldızlarla canlandı. Ve böylece ejderhaların cenneti doğdu.
 • It was a machine, but it was alive It was like a...like a dance of light.
  O bir makineydi ama canlıydı.O sanki.. sanki ışık oyunu gibiydi.
 • As an honorary membe of the gang, that no one alive ever leaves- You gotta snatch and sneak-
  Kimsenin canlı olarak ayrılamadığı bir çete üyesi olarak bir şeyler çalmalı ve yılan gibi süzülmelisin.
 • You look radiant. You're so alive and happy,one would think you're 16!
  Işık saçıyor gibisin. Çok canlı ve mutlusun, 16 yaşında olduğunu sanırlar!
 • Have you ever gotten up in the morning and felt that it's great to be alive?
  Hiç sabah uyandığında yaşamın ne kadar güzel olduğunu hissettin mi?

 • No,no,no,no, there's hope. There's always hope. Keep hope alive.
  Hayır, hayır. Ümit var. Her zaman bir ümit var. Ümidini yitirme.

 • But if your husband is alive and able to write letters, why should he remain away from you?
  Fakat,eğer kocan hayattaysa ve mektuplar yazabiliyorsa,niçin senden uzakta kalmalı?
 • I wouldn't be alive today if it wasn't for Mr Striker.I find it difficult even now to think about that night over Chicago.
  Eğer Bay Nişancı olmasaydı bügün hayatta olmazdım.Şimdi bile Chicago'da geçirdiğim o akşamı düşünmek bana zor geliyor.
 • lf my father hadn't been a double agent my mom would still be alive today.
  Eğer babam iki taraflı çalışan bir casus olmasaydı annem bugün hayatta olurdu.
 • lf my father hadn't been a double agent. . My mom would still be alive today.
  Eğer babam iki taraflı bir casus olmasaydı bugün annem hala yaşıyor olacaktı.
 • The whole world almost literally in our grasp, and Batman and Robin are still alive to block us.
  Bütün dünya neredeyse avucumuzun içinde ama bizi durdurabilecek Batman Ve Robin hala hayatta.
 • I can't believe it.
  I saw her alive just last night.
  Buna inanamıyorum.
  Daha gün gece hayattaydı.

 • You have buried me alive in this pit.
  Bu çukura beni diridiri gömdünüz.
 • Maybe she'd still be alive.
  Belki hâlâ hayatta olabilirdi.

 • I mean, actually alive and everything.
  ...yani işte, hâlâ hayattasın filan.
 • -Can we save the others?
  - We can't call the police. Any alarm would warn Fantomas.When Fantomas finds out I'm alive and can identify him,our situation will be dangerous.
  -Diğerlerini kurtarabilir miyiz?
  - Polisi arayamayız. Herhangi bir alarm Fantomas'ı uyarır. Fantomas yaşadığımı ve onu teşhis edeceğimi öğrenirse, durumumuz tehlikeli olur.
 • - Why are you telling me this?
  - Because knowing that I'm alive is gonna tempt you to come after me.
  - Niçin bana bunu söylüyorsun?
  - Çünkü canlı olduğum bilgisi, seni arkamdan gelmeye özendirecek.
 • - Airborne is a possibility. But we don't know yet.
  - ls this an international health hazard or a military concern?
  - Both.
  - Are these people alive or dead?
  - We don't know.
  - Havadan indirme harektı bir olasılık. Ama henüz bilmiyoruz.
  - Bu uluslararası bir sağlık riski mi yoksa orduyla mı ilgili?
  - İkisi de.
  - Bu insanlar canlı mı ölü mü?
  - Bilmiyoruz.

252 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019