go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 494 kişi  19 Nis 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri
bunda bir hata var
cümle: - Twelve million! - Twenty million! - You have a jack and a ten.. It's the best hand. - I'm not here to cheat anyone.
- Oniki milyon! - Yirmi milyon! - Bir valen ve onlun var... En iyi el. - Buraya hile yapmaya gelmedim.
hata şu:
güvenlik kodu:
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019