go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 1245 kişi  19 Tem 2024 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides "Tango Scene Extended"


Come.

Little drink?

Wine, music, candlelight...

I think we've traveled down
this road before, Jack.

Yes, we have.

I remember it well.

Winding, twisting and
turning, gyrating, writhing.

Incessant writhing.

Do you recall Saint Dominique?

La Martinique.

I tried to kill you in Saint Dominique.

Either or.

Hardly appropriate for a first mate.

Was I the first? I've often wondered.

You can be so charming
when you want something, Jack.

The trick is finding out what.

The truth, then, is it?

Blackbeard has served his purpose.

You and I can go to
the Fountain together,

where we should bathe one another
in equal shares of fame

and other assorted debaucheries.

And I'll tell you
the ritual of the Fountain.

Yes. The profane ritual.

I have something you might find of interest.

I have to learn the rules of the fountain.

Can I trust you, Jack?

I need you on my side.
Oh, my dearest Angelica.

You and I are as
thick as thieves, love.


Gel.

Biraz içki?

Şarap, müzik, mum ışığı...

Sanırım biz bu belalı yoldan
daha önce geçtik Jack.

Evet geçtik.

Çok iyi hatırlıyorum.

Eğiliyor, bükülüyor, dönüyor
kıvranıyor, inliyordun...

Devamlı inliyordun...

Saint Dominique'i hatırladın mı?

La Martinique.

Saint Dominique'de seni öldürmeye çalışmıştım.

Her neyse.

Birinci Kaptan için uygunsuz kaçar.

Ben birinci miydim? Bunu hep merak etmişimdir.

Bir şey istediğin zaman çok çekici
olabiliyorsun Jack.

Asıl hile ne istediğini anlamak.

Gerçek bu değil.

Karasakal kendi amacına hizmet etti.

Birlikte Pınar'a gidebiliriz.

Şöhreti aramızda paylaşır
ve birlikte alem yaparız.

Ben de sana Pınar'ın
ritüelini anlatırım.

Evet. Şeytani ritüel.

Bende ilgini çekecek bir şey var.

Pınarın ritüelini öğrenmeliyim.

Sana güvenebilir miyim Jack?

Benim tarafımda olmana ihtiyacım var.
Sevgili Angelica...

...biz bir elmanın
iki yarısı gibiyiz aşkım.


« Önceki | Sonraki »
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2024