go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 681 kişi  15 Arl 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

know

 
knew, known, knowing, knows
f. bilmek, tanımak
 • Uh, well, if you must know
  Tamam, eğer bilmeniz gerekiyorsa...

 • Okay, I know what that means.
  Tamam, bunun ne anlama
  geldiğini biliyorum.
 • Okay, you know what?
  Tamam, bak ne diyeceğim?
 • Fine, $100. It'll be freelance work.
  Do you know what that is?
  Tamam, 100 dolar. Dışarıdan çalışma.
  Ne demek biliyor musun?
 • Okay, Sydney, the test is over. If you were under the influence of any valid brainwashing technique, I'd know it.
  Tamam Sydney, test bitti. Eğer geçerli bir beyin yıkama tekniğinin etkisi altında olsaydın, bunu fark ederdim.
 • Okay, Hillary,
  you know the bet.
  Tamam Hillary,
  bahsi biliyorsun.
 • I don't know exactly what happened then I must've fainted. But...the next thing I remember, the car was moving.
  Tam olarak neler olduğunu bilmiyorum ancak bayılmış olmalıyım. (Ayıldıktan sonra) hatırladığım tek şey, arabanın hareket ediyor olduğuydu.
 • Well,I don't know that I
  said those actual words.
  Tam olarak böyle mi
  söyledim bilemiyorum.
 • I could have been nervous just then, because just then I didn't know there was anything to be nervous about.
  Tam o anda gergin olabilirdim, çünkü o anda endişelenecek hiçbir şey olmadığını bilmiyordum.
 • Of course,
  he didn't really know her.
  Tabii, onu
  gerçekten tanımıyordu.
 • I can't recall that actress's name. Do you know her name?
  Şu oyuncunun adını hatırlayamıyorum. Sen biliyor musun adını?
 • Doesn’t that wimpy apple-polisher know how stupid he looks?
  Şu çıtkırıldım yaltakçı ne kadar aptal göründüğünü bilmiyor mu?
 • Well, you don't need
  to know right now,
  Şu anda bunu öğrenmen gerekmiyor...
 • Now l... I don't know if they fell off the truck...
  Şimdi... kamyondan mı düştüler, yoksa bir kasıt mı vardı...

 • I know now that it's over. I knew it then.
  Şimdi sona erdiğini biliyorum,
  o zaman da biliyordum.
 • Hey, you know what would be good right now?
  Şimdi ne iyi giderdi, biliyor musun?

 • Now I know what it's
  like to be my brother.
  Şimdi kardeşim gibi olmanın
  ne demek olduğunu biliyorum.
 • Now you know how to deal with Southerners.
  Şimdi Güneyliler'e nasıl davranacağını biliyorsun.
 • Well, you know, I was thinking, if things don't exactly work out.
  Şey, düşünüyordum da eğer işler tam olarak.yolunda gitmezse

 • I know that you are surprised. Would you like to meet your real mother and father?
  Şaşırdığını biliyorum. Gerçek ann ve babanla tanışmak ister misin?

8,804 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019