go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 435 kişi  26 May 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

according to

 
göre
 • One of our most impressive agents lives not far from Natalie Connors Smart and according to my reports, he's quite a lady-killer
  En başarılı ajanlarımızdan bir tanesi, Natalie Connors Smart'tan pek de uzakta yaşamıyor ve raporlarıma göre, tam bir kadın avcısı.
 • If the FBI is gonna take this so literally, then every phrase must have equal veracity. According to Rambaldi, the subject of this prophecy will have never seen Mt. Subasio.
  Eğer FBI bunu bu kadar harfiyen kabul edecekse, o zaman her ifadenin eşit gerçekliğe sahip olması gerekir. Rambaldi’ye göre, bu kehanetin faili asla Mt. Subasio’yu görmeyecek.
 • Sir, I've received a telegram from Inspector Fix. According to him, the bank thief and Fogg's valet are the same man.
  Efendim, Müfettiş Fix’ten bir telgraf aldım. Kendisine göre, banka soyguncusu ile Fogg’un uşağı aynı kişi.
 • All these are from the same diagram.Next victim could be a Wong.If according to this.
  Bunların hepsi aynı diyagramdan alınmış.Sonraki kurban Wong isminde biri olabilir. Eğer buna göre ise.
 • It is the heart that makes a man rich. He is rich according to what he is, not according to what he has.
  Henry Ward Beecher
  Bir adamı zengin yapan kalptir. Ne olduğuna göre zengindir, neye sahip olduğuna göre değil.
 • The future, according to some scientists, will be exactly like the past, only far more expensive.
  John Sladek
  Bazı biliadamlarına göre gelecek tam olarak geçmiş gibi olacak, sadece çok daha pahalı.
 • The vulgar crowd values friends according to their usefulness.
  Bayağı kalabalık yararlarına göre dost değeri kazanır.
 • Our soldiers will now react according to the situation.
  Askerlerimiz artık duruma göre harekete geçecekler-hareket edecekler.
 • We now have a name for this crisis It is, according to the US Geological Survey a volcano.Yes, you heard that correctly.As remarkable as it sounds, a volcano here
  Artık, bu krize verebileceğimiz bir isim var.Bu, Birleşik Devletler Jeoloji Araştırmalarına göre bir volkan. Evet, doğru duydunuz. Kulağa ne kadar tuhaf gelirse gelsin, bir volkan,hemde burada.
 • Whatever is received is received according to the nature of the recipient.
  Saint Thomas Aquinas
  Alan kişinin doğasına göre ne alınmışsa alınmıştır.
 • - That's not what l asked. Why don't you judge him according to your own laws?
  - You know it's unlawful for us......to condemn any man to death.
  - To death? What has this man done to merit such a penalty?
  - Sorduğum bu değil. Neden onu kendi kanunlarına göre yargılamıyorsun?
  - Bizim için ... hiç bir insanı ölüme mahkum etmenin yasal olmadığını biliyorsun.
  - Ölüme mi? Bu adam bu cezayı hak edecek ne yaptı?
 • -When do we dig ?
  -Actually, we don't have to dig.You see, according to the Journal the path to Atlantis...
  - Ne zaman kazmaya başlayacağız?
  - Aslında kazmak zorunda değiliz. Bak ,günlüğe göre Atlantis'e giden yol..
 • - The funny thing is that according to Katarina, l am nothing but a spineless jellyfish.
  - Jellyfish? Now you're talking. Let's try to enjoy ourselves now.
  - Exactly,
  - Komik olan tarafı; Katarina'ya göre ben omurgasız bir deniz anasından başka birşey değilim.
  - Deniz anası mı? İşte şimdi doğru söylüyorsun. Hadi şimdi biraz eğlenelim.
  - Kesinlikle.
 • I have to live my life according to what I believe is right......in my heart.
  Kalben.. doğru olduğuna inandığım şeye göre hayatımı yaşamak zorundayım.
 • - The answer is in the document.
  - According to the informatlon,each SD cell uses a code which changes weekly to operate their security.

  - Cevabı o belgenin içinde.
  - Bilgilere gçre güvenliğini sağlamaları için her SD hücresi her hafta değişen bir kod kullanıyormuş.
 • A drunkard in the gutter is just where he ought to be, according to the fitness and tendency of things. Nature has set upon him the process of decline and dissolution by which she removes things which have survived their usefulness.
  William Graham Sumner
 • A large space rock may have exploded over Antarctica thousands of years ago, according to new research.
 • A person that much interested in science is going to neglect his social life somewhat, but not completely, because that isn't healthy either. So one has to work it out according to one's own inclinations, how one wants to proportion these things.
  Clyde Tombaugh
 • A train crashes in Norway, killing at least three people and seriously injuring three, according to reports.
 • A Truth is the subjective development of that which is at once both new and universal. New: that which is unforeseen by the order of creation. Universal: that which can interest, rightly, every human individual, according to his pure humanity.
  Alain Badiou

314 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019