go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 545 kişi  24 Ekm 2021 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri
bunda bir hata var
cümle: But has anyone seen him in London ? - Actually, yes Hmm. But I've had a hardtime getting actual verification.A Stephen Hughes said he saw him at a restaurant there.
Ama onu Londra'da gören olmuş mu? -Aslında, evet Hmm. Ama gerçek bir doğrulama yapmakta zorlandım. Stephen Hughes onu orada bir restorantta gördüğünü söyledi.
hata şu:
güvenlik kodu:
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2021